PREVODILAČKA ASOCIJACIJA " TABA " MNOGO  JE RAZLOGA DA NAS KONTAKTIRATE UKOLIKO IMATE POTREBE ZA PREVOĐENJE DOKUMENATA

ZAŠTO JE ISPLATIVO KORISTITI USLUGE PREVODILAČKE ASOCIJACIJE „TABA“?
 
Mnogo je razloga zbog kojih  čete se odlučiti za saradnju sa nama.


Ako želite prevoditi neki tekstualni zapis, šta možete s time dobiti?
1. Uvijek imamo prevodioce koji mogu u sto kraćem roku preuzeti dokument za rad.
2. Dobit ćete kvalitetno preveden tekst.
3. Dobit ćete vaš prevedeni dokument  u dogovorenom roku ili prije.
4. Dobit ćete prevedeni dokument  na papiru, CD-u, e-mailom, dostavom, poštom...
5. Prevedeni tekst zavisno od veličine  možete dobiti za 1 sat, 2-3 sata  24 sata ili po prethodnom dogovoru.
6. Za prevedeni dokument ćete platiti najrazumniju cijenu.

  

KAKO MOŽETE  NARUČITI USLUGU PREVOĐENJA?

TELEFONOM:

Nazovite jedan od sljedećih brojeva:
Tel / faks:              00 387 /0 /35 773 350,
Mob:                      00 387 /0 /61 152 051,
Pošaljite telefaksom tekst koji trebate prevesti na prvi broj i objasnite vašu želju.

PUTEM E-MAILA:

Pošaljite željeni tekst na e-mail taba1@europe.com  prikačenim fajlom  u koga ćete prikačiti tekst koji treba prevesti.

 Ukoliko želite hitnu uslugu potrebno je pozvati telefonom na jedan od brojeva kako bismo vam omogućili najbržu uslugu.

DOSTAVOM:

Lično nam dostavite tekst na adresu  Maršala Tita 23, 75270 Živinice, Bosna i Hercegovina, od ponedjeljka do petka 8:00 do -16:00 sati

POŠTOM:

Pošaljite tekst na našu adresu:
„TABA“ Prevodilačka asocijacija , Maršala Tita 23,75270 Živinice, Bosna i Hercegovina, obavezno preporučeno i s porukom što želite.

ZA NAS NE POSTOJE STRANI  JEZICI

NAŠI ČLANOVI RJEŠAVAJU SVAKI  VAŠ PROBLEM KOJI SE TIČE PREVODA NA STRANE JEZIKE

NAŠE USLUGE :e.mail:taba1@europe.com

Sve vrste ličnih dokumenata, uvjerenja, potvrde,
medicinska dokumentacija,diplomski radovi, ugovori
pravna dokumentacija, revizijski izvještaji, knjige, publikacije, reklamni materijali,prospekti,web stranice, a kaoposebnu uslugu nudimo  i pomoć kod ostvarivanja prava na srazmjerni dio penzije iz država okruženja.

 

KONSEKUTIVNO I SIMULTANO PREVOĐENJE

na sastancima i skupovima , u sudskim sporovima i na svečanim manifestacijama (vjenčanjima)

 

POKRIVENOST SA USLUGAMA

U saradnji sa našim saradnicima prevodiocima drugih jezika na teritoriji cijele Sjeveroistočne Bosne, Podrinja, Zeničko-dobojskog, Sarajevskog , Srednjebosanskog i Unsko-sanskog kantona možete dobiti moje usluge prevoda na slovenski jezik.

 

SARADNIČKI  TIM - ZAJEDNIČKI SMO JAČI – TELEFONI  KOORDINATORA

Živinice.........

Banovići.......

Bratunac......

Bijeljina........

Srebrenica..

Goražde.......

Tuzla.............

Kalesija.........

Gradačac......

Gračanica.....

Mostar...........

Maglaj............

Sarajevo........

Sanski most.

Kiseljak.........

Zvornik..........

Zenica............

Ljubljana.......

Hamburg......

Srebrenik.......

Gacko

BRČKO

Vlasenica

0644 241722; 

061 152 051;

065 544 904;

0644 299561;

065 414 732;

0644 496248;

061 844 196;

035 630 004;

062 612 158;

061 305 175;

063 318 339;

061 166 896;

033 223 507;

061 613 113;

063 337 893;

065 522 957;

061 395 356;

0038 641 993 136;

0049 176 383 68 504;

062 581 803

065 769 042

065 741 404

065 540 757

 

Novim saradnicima otvorena vrata zajedništva, partnerstva i prijateljstva